Euro
Váš košík
je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

1. Obchodní podmínky vydává společnost Golfstart spol. s r.o., se sídlem Cajthamlova 168, 266 01, Beroun, IČ 28389484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 138101, jakožto prodávající. (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“)

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Golfstart spol. s r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Objednávka uzavření kupní smlouvy a kupní cena

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zdrave-potraviny.com a potvrzené prodávajícím jsou závazné a to včetně takto sjednané ceny za objednané zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, platebními a dodacími podmínkami.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu emailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohody o kupní ceně za zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží v registračním formuláři eventuálně v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho uhrazení a převzetí.

III. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel může využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 53 odst.7, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , v platném znění.

2. Spotřebitel může objednávku stornovat do 3 hodin po odeslání objednávky. Požadavek na storno objednávky je třeba zaslat na email: info@zdrave-potraviny.com nebo oznámit telefonicky na čísle 420 733 36 11 35 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin s přesným uvedením čísla objednávky, důvodu stornování objednávky a uvedením důvodu stornování. Na požadavky zaslané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.

IV. Záruční doba, expirace, reklamace

1. U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost. Na internetu uvádíme trvanlivost výrobků od jejich data výroby.

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém a údajem o době (v měsících nebo rocích).
U drogerie jsou uváděny pouze šarže.

2. Reklamaci zákazník nemusí dopředu ohlašovat, může reklamované zboží poslat zpět a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.

Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).
 

V. Platební podmínky

Kupující je oprávněn za podmínek daných v těchto všeobecných smluvních podmínkách zvolit typ platby celkové kupní ceny a to v závislosti na hodnotě objednávky a způsobu dodání.

1. Platba v hotovosti

Tento typ platby je nutno předem výslovně sjednat s prodávajícím. Jednorázová platba v hotovosti je možná pouze do výše 15.000 EUR.

2. Platba na dobírku

Tento typ platby je povinný v případech, kdy je zboží zasíláno některou z přepravních služeb určených pro přepravu zboží dle aktuální nabídky prodávajícího. Kupující je povinen zásilku převzít od přepravní služby a současně za ni zaplatit přepravní službě kupní cenu včetně poštovného. Prodávající omezuje zasílání zboží na dobírku pouze do celkové kupní ceny ve výši  30.000 CZK.

3. Platba bezhotovostním převodem

Prodávající po provedení objednávky a určení tohoto způsobu platby vystaví a odešle prostředky elektronické komunikace kupujícímu fakturu za zboží. Kupující je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti. Zboží bude expedováno prodávajícím až po připsání částky účtované fakturou na účet.

Při obchodech, kdy hodnota objednaného zboží přesáhne částku 30.000 CZK si vyhrazuje prodávající právo jednostranně změnit podmínky prodeje. Prodávající v takovém případě zejména požaduje složení 25% zálohy na objednávní produktu u svých smluvních partnerů, a též v takovém případě jednostranně upravit termín dodání. 

VI. Dodací podmínky

 

Zásilky do 100.000 CZK prodávající zasílá na dobírku s využitím smluvních přepravců, dle aktuální nabídky prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu dodání. Náklady na poštovné jsou přičteny ke kupní ceně.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou 48 hod. od objednání zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě elektronicky informován.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Aktuální znění všeobecných podmínek je prodávajícím plně k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.zdrave-potraviny.com

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.11.2012.

V Berouně dne 1.11.2012

Golfstart spol. s r.o.

Anketa:

Jak jste se o nás dozvěděli?

Billboard1%
Prodejci6%
Článek, inzerce2%
Internet86%
Jinak5%

Ukázky receptů

Skvělé recepty ze surovin od nás.

Kukuřičný chléb Broa

SUROVINY
2 lžičky sušeného droždí
150 ml vlažného mléka
200 ml vlažné vody
200g žluté kukuřičné mouky
300g bílé pšeničné mouky
1 ½ lžičky soli
1 lžíce olivového oleje

1 - Drožní nasypte do mléka. Nechte 5 minut, pak promíchejte vařečkou. Do mléka přidejte vlažnou vodu. Ve velké míse smíchejte obě mouky se solí. Do středu udělejte důlek a přilejte ve vodě a mléku rozpuštěné droždí a olivový olej.

2 - Vmíchejte mouku a vypracujte pevné a vlhké, ale ne příliš lepkavé těsto, které se nechytá ke stěnám mísy.

3 - Těsto vyklopte na zlehka pomoučněný vál. Hněťte asi 10 minut, dokud nevypracujete hladké a pružné těsto.

4 - Těsto vložte do čisté mísy a zakryjte utěrkou. Nechte kynout asi 1 ½ hodiny, dokud nezdvojnásobí objem.

5 - Těsto stalčte pěstí a nechte 10 minut odpočinout. Vytvarujte kulatý nebo oválný bochník. Dejte na papírem vyložený plech a zakryjte utěrkou. Nechte dokynout asi 1 hodinu.

6 - Bochník posypte kukuřičnou moukou a pečte v předehřáté troubě 45 minut, dokud chléb nemá zlatavou barvu a při poklepání na spodní stranu nezní dutě. Přendejte na mřížku a nechte vychladnout.

Shrnutí receptu na kukuřičný chléb

Kynutí: 1 ½ hodiny

Dokynutí: 1 hopdina

Teplota trouby: 200°C ; plyn stupeň 6

Pečení: 45 minut (je dobré do trouby vložit hrneček s vodou aby byl chléb vláčnější)

Hotové množství: 1 bochník

Kvásek: v případě použití kvásku (místo sušeného droždí), budete potřebovat 15g čerstvého droždí

Zpět na recepty


Domácí čokoláda

SUROVINY
20g kakaového prášku
2 lžíce cukru
500 ml. vody
lžíce másla
několik zrnek soli
na špičku nože chilli
5 cm vanilkové tobolky
špetka mleté skořice
nové koření

V pánvičce promícháme kakaový prášek s cukrem, solí a mletým kořením, přidáme rozpištěné máslo a pomalu doléváme vodu. Spolu s vanilkou vaříme za stálého míchání asi dvě minuty na mírném ohni a vanilku vyjmeme. Čokoládu můžeme před podáváním našlehat.

Co možná nevíte...

Kakaové boby sloužily jako platidlo a jejich směnná hodnota byla nemalá. Traduje se, že za deset dobů byla prostitutka nebo králík, za sto bobů otrok.

Čokoláda obsahuje stejnou látku (fenyletylamin), kterou tělo produkuje ve stavu zamilovanosti. Jiná neškodná přírodní droga (anandamin) stimuluje centra v mozku podobně jako marihuana.

V čokoládě jsou obsaženy i neškodné psychodrogy kofein a fenyletylamin, které podporují zapojení intelektu, pomáhají bojovat proti únavě a zlepšují náladu.

Lékárna

Zdravé přírodní léčení.

Máta peprná

Máta peprná patří mezi nejznámější léčivé rostliny. Její pěstování můžeme vidět po celém světě. Příbuznými rostlinami máty peprné jsou máta vodní a má ...

Jírovec maďal - Aesculuc hippocastanum

Kaštany dříve sloužili jako posilující přísada do krmiva pro vyčerpané koně. Lékař Mattioli popsal roku 1565, kterak turečtí čeledíni využívali nase ...
Souhlasím s tím, že mi budou automaticky
chodit emaily s novinkami z webu www.zdrave-potraviny.com